Ζώα και πρωτόζωα

Τα πλάσματα έχουν μεγαλύτερη αξία αντιστρόφως ανάλογα με τα πόδια τους; Έστω, μπορούμε να σκοτώνουμε για πλάκα ζώα και να τη γλυτώνουμε γιατί είναι "ζώα";